ДОКУМЕНТИ

Аудиторський звіт за 2020р.
Свідоцтво ФК BRAINCAPITAL
Витяг з реєстру про видачу ліцензій
Інформація для споживачів фін. послуг
Інформація про порядок і спосіб погашення
Політика конфіденційності
Положення про обробку та захист ПД
Порядок взаємодії при врегулюванні простроченої…
Порядок відступлення права вимоги за договором
Порядок призначення представника позичальника
Правила надання послуг з факторингу
Примірний договір факторингу
Умови початку діяльності з врегулювання…
Договір фінансового лізингу
Правила надання послуг з фін. лізингу
Фінансова звітність на 31.12.2020
Правила надання коштів у позику
Примірний договір позики
Структура власності БРЕЙН КАПІТАЛ
Звітність з примітками 2021 БРЕЙН КАПІТАЛ

Положення про порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг та третіх осіб

Порядок прийняття та розгляду повідомлень щодо належності особи до захищеної категорії

Основні показники

Порядок інформування та взаємодії зі споживачами фінансових послуг

Виписка ЕДРПОУ

Тарифи та умови

Аудиторський звіт за 2021р.

Фінансова звітність 2022р

Положення про порядок використання електронного підпису та електронної печатки під час створення, оброблення та зберігання електронних документів
Аудиторський звіт за 2022р
Повідомлення боржникам про подання інформації стосовно них до Кредитного реєстру Національного банку України
Аудиторський звіт за 2023р
Фінансова звітність 2023р