Про НАС

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БРЕЙН КАПІТАЛ»

НАША КОМПАНІЯ
Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БРЕЙН КАПІТАЛ»
Скорочена назва: ТОВ «ФК «БРЕЙН КАПІТАЛ»
Зареєстрована 03.06.2020 року
Номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 10741020000091416
Ідентифікаційний код юридичної особи 43646369
Розмір статутного капіталу (грн.):
5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень)

Затверджено такий розмір вкладів та розподіл часток у статутному капіталі Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ТОП КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ:43633040, Країна резидентства: Україна, місцезнаходження: 49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров.Добровольців, будинок 15, офіс 3.
Відомості про власників істотної участі:

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:

● ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ТОП КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ:43633040, Країна резидентства: Україна, місцезнаходження: 49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров.Добровольців, будинок 15, офіс 3, що володіє часткою в статутному капіталі фінансової установи у розмірі 100 %.

Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи):

Громадянин України Хегай Андрій Моісейович, що володіє часткою в статутному капіталі ТОВ «КОМПАНІЯ ТОП КАПІТАЛ» у розмірі 100 %.

Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи:

● Громадянин України Хегай Андрій Моісейович

Відомості про органи управління юридичної особи

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
● Наглядова рада в фінансовій установі не утворювалася (законодавством обов’язкове утворення наглядової ради не вимагається).
Виконавчим органом фінансової установи є:
● Директор Лозовіцька
Алла Олександрівна.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:
● Відокремлені підрозділи фінансовою установою не утворювалися.


ІНША ІНФОРМАЦІЯ:

• Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи — відсутні.
• Рішення про ліквідацію фінансової установи — не приймалось.
• Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: провадження у справі про банкрутство щодо фінансової установи не порушувалися, процедури санації до фінансової установи не відкривалися та не застосовувалися;

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

• Національний банк України, адреса: вулиця Інститутська, 9, м. Київ, 01601, тел. 0800505240;
• Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, тел. +38 (044) 279 12 70

Інтернет-представництво Національного банку України, де розміщено Державний реєстр фінансових установ

КОНТАКТНІ ДАНІ
Адреса електронної пошти

@-email: fcbraincapital@gmail.com

Телефон: 0 (800) 300-640